CMS-Content Management Systems

Bạn muốn tạo một trang web cho trường, thư viện của mình? Bạn muốn hiểu rõ hơn cách sử dụng, tuỳ chỉnh các mã nguồn mở Koha, Dspace...? WordPress, Joomla and Drupal chính là một gợi ý tuyệt vời cho một sự bắt đầu

 1. Wordpress

  Mã nguồn mở đơn giản nhất, dành cho những bạn mới bắt đầu học làm web
 2. Joomla

  Dành cho những bạn có nền tảng về HTML, CSS. Đặc biệt nếu bạn quan tâm đến E-commerce
 3. Drupal

  Hãy chắc chắn bạn có những kiến thức nền tàng tốt về website ( html, css) trước khi bắt đầu. Mã nguồn mạnh mẽ những không dễ sử dụng.
  (Contains no messages)