Moodle

Bạn muốn chia sẻ, hỏi đáp về một mã nguồn để xây dựng lớp học online, quản lí tài liệu, bài giảng, kiểm tra đánh giá trực tuyến? Đây là nơi dành cho bạn

 1. Tin tức về Moodle

  Cập nhật tin tức về Moodle
  Discussions:
  4
  Messages:
  12
  RSS
 2. Hướng dẫn, tài liệu về Moodle

  Hướng dẫn cài đặt, sử dụng, chia sẻ tài liệu về Moodle
  Discussions:
  2
  Messages:
  6
  RSS
 3. Hỏi đáp về Moodle

  Hỏi đáp các vấn đề về Moodle
  Discussions:
  0
  Messages:
  0
  (Contains no messages)
  RSS