Tran huu Trung's Recent Activity

 1. Tran huu Trung replied to the thread Dspace - CRIS hướng đi tất yếu của các T5V Đại học?.

  @ancdsp Tks bạn. Theo mình biết thì phiên bản là sửa đổi từ bản có sẵn và thường được thêm các chức năng mới, tính năng mới. Xét theo góc...

  Jul 13, 2019 at 2:18 PM
 2. Tran huu Trung liked ancdsp's post in the thread Dspace - CRIS hướng đi tất yếu của các T5V Đại học?.

  https://wiki.duraspace.org/display/DSPACECRIS/DSpace-CRIS+Home Dspace-CRIS không phải là một phiên bản khác của Dspace, nó chỉ là một...

  Jul 13, 2019 at 2:01 PM
 3. Tran huu Trung posted a new thread.

  Dspace - CRIS hướng đi tất yếu của các T5V Đại học?

  Từ những năm 2009 một nhóm các nhà phát triển của Dspace đã tách ra cùng với Đại học Hồng Công với mong muốn phát triển 1 bản Dspace dành...

  Forum: Tin tức về Dspace

  Jul 11, 2019 at 11:43 PM