Recent Activity

Activity stream for all registered members at Phần mềm mã nguồn mở quản lí thư viện Koha, Dspace.

  1. Nguyễn Thúc Phúc liked Tran huu Trung's post in the thread Trung tâm thông tin - Thư viện ĐH Nông Lâm Huế.

    Khi nào chuyển được sang https anh @Nguyễn Thúc Phúc share config để ae học anh nhé - Tks A

    Apr 24, 2019 at 9:48 AM
  2. Tran huu Trung liked Nguyễn Thúc Phúc's post in the thread Vấn đề mượn tài liệu liên thư viện.

    Mượn liên thư viện rất khó triển khai, nếu có thì nên cho mượn trực tiếp và có các ràng buộc về mặt tài chính và pháp lý như: - Người mượn...

    Apr 19, 2019 at 1:17 PM
Loading...