Cài đặt Dspace trên Oracle

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by .::Jin_IT::., Apr 12, 2016.

  1. .::Jin_IT::.

    .::Jin_IT::. Member

    Chuẩn luôn a ơi, như mấy server 2012 ở chỗ e làm 1 tay e active bằng key by phone, thành ra có mất đồng nào bản quyền đâu

Share This Page