Các bước cài đặt docker DSpace 5.5 trên Ubuntu 16.04

Discussion in 'Tin tức về Dspace' started by Phạm Quang Quyền, Feb 19, 2018.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Yêu cầu: Ubuntu 16 (64bit - chưa thử trên 32bit nhưng hình như không dùng docker trên 32 bit được).
  Sau đây là 11 bước, các bạn cứ làm theo rồi sẽ hiểu tại sao sau nhé. Cảm ơn anh @Tran huu Trung rất nhiều. Nhưng lúc nào có time anh hướng dẫn xem file image nó nằm ở đâu anh nhé, và file image down sẵn này nó về vị trí nào. Em chưa tìm ra. Chúc anh năm mới nhiều thành công mới!
  CÁC BƯỚC CÀI DOCKER TRÊN UBUNTU 16.04
  1. apt-get install curl
  2. curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add –
  3. sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
  4. sudo apt-get update
  5. apt-cache policy docker-ce
  6. sudo apt-get install -y docker-ce
  7. sudo systemctl status docker
  8. docker pull miguelbgouveia/docker-dspace
  9. docker images
  10. docker run -d -p 8080:8080 miguelbgouveia/docker-dspace
  Bác nào thích chạy địa chỉ : localhost: cổng khác/jspui thì thay cổng khác ở câu lệnh 10.
  docker run -d -p cổng khác:8080 miguelbgouveia/docker-dspace
  Tran huu Trung likes this.

Share This Page