Các Marc Frameworks bằng tiếng Việt

Discussion in 'Chia sẻ tài nguyên Koha' started by nguyenquocuy, Jan 26, 2013.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Việc nhập tài liệu vào Koha là một phần cực kì quan trọng trong việc tạo ra và quản lí thư viện điện tử. Tôi đính kèm một thư mục chưa rất nhiều file Marc Frameworks dành cho việc import vào thư viện của các bạn. Tôi không đảm bảo đây là những Marc Frameworks tốt nhất, nhưng tôi đảm bảo đây là những Marc Frameworks đầu tiên bằng tiếng Việt và FREE dành cho Koha. Cảm ơn anh Lê Bá Lâm, Nguyễn Trung Thành đã giúp đỡ tạo nên những Marc Frameworks rất tuyệt vời này.

  Chúng tôi có 3 loại Marc Frameworks- Sách, Sách rút gọn, Biên mục nhanh (tiếng Việt). Còn tiếng anh thì đã mặc định có trong Koha rồi. Với mỗi loại Marc Frameworks, có thể có nhiều loại file dành cho import như .sql, .xml, .csv. Chúng tôi khuyến khích dùng file .xml để thuận tiện cho việc edit bằng excel về sau.
  Mọi góp ý, yêu cầu xin thoải mái để lại comment.

  Attached Files:

 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Moderator Staff Member

  Hôm nay, xin đóng góp với diễn đàn 01 frame work khá quan trọng, e đã down frame work của a Uy up lên nhưng thấy còn 1 số vấn đề so với yêu cầu của các thư viện chưa đủ nên up thêm 1 bản nữa để đồng nghiệp và cộng đồng tham khảo - có thể sử dụng ngay.

  Attached Files:

  truong09 and nguyenquocuy like this.
 3. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Moderator Staff Member

  Xin cung cấp thêm thông tin, đây là framework dành cho việc mô tả sách và các tài liệu tương tự, các trường tác giả trong tiêu đề mô tả không bắt buộc như bản đã share, ngoài ra thêm trường từ khóa tự do (rất cần thiết) và có thêm cả trường 910c người nhập dữ liệu để dành cho việc kiểm soát các thông tin nhập vào.
  truong09 and nguyenquocuy like this.

Share This Page