Evergreen ILS - Phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở.

Discussion in 'Giới thiệu, hướng dẫn' started by Henry Le, May 7, 2017.

 1. Henry Le

  Henry Le New Member

  Evergreen ILS là gì?
  [​IMG]
  Evergreen là phần mềm quản lý thư viện mã nguồn mở, giúp người quản lý thư viện tìm tài liệu và giúp các thư viện quản lý, lưu trữ và lưu hành các tài liệu này cho cộng đồng cho dù quy mô thư viện này có lớn hay phức tạp.
  Cộng đồng Evergreen ILS
  Evergreen cũng là phần mềm do cộng đồng người dùng cùng nhau phát triển và có cùng đam mê làm việc cùng nhau để duy trì, phát triển và cải tiến phần mềm.
  [​IMG]

  Một vài thông tin:

  Evergreen là phần mềm hoàn toàn miễn phí và mã nguồn mở. Nó liên tục được phát triển để đáp ứng như cầu người dùng của nó mà không có sự cá nhân hóa hay thương mại hóa.​
  Evergreen là một phần mềm với kiến trúc phức tạp, nhưng chính sự phức tạp này nó cho phép xử lý và nhập liệu được dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.
  Evergreen hỗ trợ các loại hình thư viện khác nhau: thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, các viện nhiên cứu, ...
  Evergreen hỗ trợ các module: OPAC, lưu thông, check in, biên mục, liên thư viện, đặt phòng, serials, báo cáo, ...
  Evergreen hỗ trợ các tiêu chuẩn và công nghệ: CODABAR, EDI, LDAP, MARC21, MFHD, OpenSearch, OpenURL, RDA, RSS, schema, ...

  Một số hình ảnh minh họa:

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]


  Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau!​
  Last edited: May 7, 2017
  Phạm Quang Quyền likes this.

Share This Page