Giảm dung lượng file OCR và cập nhật lại vào Dspace?

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Tran huu Trung, May 20, 2019.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Mình có nhận 1 câu hỏi khá khó là có cách nào tự động để giảm dung lượng file scan OCR sau đó cập nhật lại/thay thế file cũ hay không. Mình biết các tool giảm dung lượng file, nhưng file sau khi được cập nhật vào trong Dspace thì để auto cập nhật lại các file đã đưa lên thì hơi khó. Anh em ai có thể hỗ trợ được việc này không nhỉ?
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Lệnh này có được không anh @Tran huu Trung .
  Xóa sạch sẽ các bitstream "thừa" - lệch so với siêu dữ liệu bằng lệnh
  /dspace/bin/dspace cleanup -l -v
  Tran huu Trung likes this.
 3. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Phạm Quang Quyền
  Lệnh đó xóa hẳn khỏi ổ cứng những file mà chúng ta đã xóa mềm từ trước thôi - không ảnh hưởng vụ giảm dung lượng OCR được. Hixxxx

Share This Page