Giới thiệu các TCVN trong lĩnh vực thư viện

Discussion in 'Giới thiệu, hướng dẫn' started by PhanNgocDong, May 4, 2015.

 1. PhanNgocDong

  PhanNgocDong Moderator Staff Member

  Giới thiệu với cả nhà một số TCVN áp dụng trong lĩnh vực Thư viện hiện nay. Lưu ý: Tài liệu này mình đưa lên chỉ với mục đính nghiên cứu, học tập.
  Mỗi TCVN mình cung cấp 2 định dạng: file gốc (pdf) và file .doc
  Nguồn: thuvienphapluat.vn

  [​IMG]
  1. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10274:2013 về Hoạt động thư viện - Thuật ngữ và định nghĩa chung
  Số hiệu: TCVN10274:2013
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: Năm 2013

  2. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8631:2010 về Thông tin và tư liệu - Danh mục các yếu tố dữ liệu thư mục dùng để trao đổi và tìm dữ liệu
  Số hiệu: TCVN8631:2010
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: Năm 2010

  3. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5453:2009 về Thông tin và tư liệu - Từ vựng
  Số hiệu: TCVN5453:2009
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: Năm 2009

  4. Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7539:2005 về Thông tin và tư liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
  Số hiệu: TCVN7539:2005
  Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  Ngày ban hành: Năm 2005

  Địa chỉ tải: https://app.box.com/s/dksfp8cyfjhhtr8x38uw82t411qpstl2
  Last edited: May 4, 2015
   

Share This Page