Hướng dẫn bỏ banner trong DSpace 5x

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Phạm Quang Quyền, Jan 7, 2017.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  HƯỚNG DẪN BỎ BANNER TRONG DSPACE 5X

  Tôi thấy một trong những thành phần không cần thiết lắm trong giao diện JSPUI của DSpace 4 trở lên đó là khu vực banner. Để tăng diện tích dành cho khu vực quan trọng hơn, chúng ta có thể bỏ giao diện banner hoặc thay banner khác theo ý tưởng của mình thì các bạn xem hướng dẫn rất dễ thực hiện của anh Phan Ngọc Đông.

  Chỉnh sửa file dspace-theme.css trong /dspace\webapps\jspui\static\css\bootstrap

  Thêm dòng này cuối cùng

  .banner{display:none;}

  Khởi động lại tomcat là xong!
  .::Jin_IT::. likes this.

Share This Page