[Hướng dẫn] Cài đặt Wordpress trên Ubuntu qua terminal ( thích hợp cho Ubuntu server)

Discussion in 'Hướng dẫn sử dụng, chia sẻ mọi thứ có thể' started by nguyenquocuy, Apr 17, 2015.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Giới thiệu

  Bài này sẽ giới thiệu về cách cài đặt Wordpress cho server Ubuntu ( cũng có thể làm được cho Ubuntu desktop). Server đã cài Koha, mình sẽ bỏ qua bước cài đặt Mysql và Apache2, phpmyadmin, vì vậy mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nếu bạn muốn cài đặt wordpress trên server mới tinh, hãy tham khảo bài viết cài đặt LAMP


  Bước 1 — Tạo MySQL Database và User cho WordPress

  Login vào mysql với lệnh:
  mysql -u root -p
  Điền password vào để đăng nhập vào mysql. Sau đó đánh dòng lệnh sau để tạo cơ sở dữ liệu cho Wordpress

  CREATE DATABASE wordpress;

  Tạo user để quản lí riêng cơ sở dữ liệu này ( để cho an toàn, bạn không nên dùng cùng user của CSDL khác như Koha, đặc biệt không nên dùng root user):

  CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

  Thay wordpressuser và password theo ý bạn. Tiếp theo sẽ gán quyền quản lí cơ sở dữ liệu "wordpress" cho user này:

  GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost;

  Thêm câu lệnh sau nữa là ok:

  FLUSH PRIVILEGES;

  Và thoát khỏi mysql, về với Ubuntu:
  exit


  Bước 2: Tải mã nguồn Wordpress
  Nếu bạn dùng Ubuntu desktop, bạn có thể download mã nguồn wordpress về ( đây là lí do bạn không cần biết gì về web, code... mà vẫn có thể tạo ra đc website của riêng mình). Sau đó bạn giải nén file mới tải về, copy toàn bộ vào thư mục /var/www/wordpress

  Bạn cùng Ubuntu server, bạn có thể chạy những lệnh sau ( cũng áp dụng cho Ubuntu desktop):

  cd /var/www/
  sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz


  Đánh password và đợi. Chú ý user của bạn phải có quyền của root ( hoặc root user) để được ghi vào thư mục /var/www. Tiếp theo giải nén file mới tải về:

  sudo tar xzvf latest.tar.gz

  Vậy là bạn đã có thư mục wordpress tại địa chỉ: /var/www/wordpress.

  Bước 3: Config Wordpress

  Tiến vào thư mục gốc của wordpress

  cd ~/wordpress

  Tạo ra file wp-config.php dành cho wordpress ( chứa user, password của cơ sở dữ liệu- cái mà bạn tạo ở bước 1):
  sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

  Mở file mới tạo ra bằng lệnh nano:

  sudo nano wp-config.php
  Copy đoạn code sau và paste vào file đó. Lệnh paste file bạn dùng Ctrl+Shift+V ( nếu copy từ terminal thì dùng Ctrl+Shift+C)

  // ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
  /** The name of the database for WordPress */
  define('DB_NAME', 'wordpress');

  /** MySQL database username */
  define('DB_USER', 'wordpressuser');

  /** MySQL database password */
  define('DB_PASSWORD', 'password');

  Chú ý thay user, pass thành của bạn ( lần đầu sử dụng, bạn có thể làm theo mặc định là hay nhất). Sau đó save và thoát. ( Ctrl + X, lựa chọn Y , bấm Enter để save)


  Bước 4: Phân quyền, tạo thư mục chứa ảnh, tài liệu upload

  Dùng lệnh sau để đảm bảo bạn có quyền truy cập mọi thứ trong thư mục từ internet qua giao thức web:

  sudo chown -R www-data:www-data * ( chú ý, bạn vẫn đang ở đường dẫn /var/www/wordpress). Hoặc nếu bạn đang ở nơi khác thì bạn có thể dùng lệnh sau:
  sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wordpress

  Tạo thư mục uploads để lưu trữ ( những thứ bạn sẽ tải lên website)

  sudo mkdir /var/www/wordpress/wp-content/uploads

  Dùng câu lệnh sau để cho phép trình duyệt tải file lên thư mục này:

  sudo chown -R :www-data /var/www/wordpress/wp-content/uploads


  Bước 5: Cài đặt Wordpress

  http://server_domain_name_or_IP/wordpress

  Theo mặc định, nếu bạn vào địa chỉ ip hoặc domain máy, bạn sẽ đến trang mặc định của apache2. Trên Ubuntu desktop, bạn chỉ việc vào http://localhost/wordpress là xong:

  [​IMG]

  Điền các thông số cần thiết nhé:

  [​IMG]

  Vậy là xong, bạn sẽ được đăng nhập vào giao diện admin của Wordpress tại địa chỉ:
  http://localhost/wordpress/wp-admin ( Ubuntu desktop)
  http://server_domain_name_or_IP/wordpress/wp-admin ( Ubuntu server- truy cập từ máy khác)

  [​IMG]

  Xem nào. Đầu tiên bạn có thể thử tạo 1 bài viết trong mục POSTS. Sau đó ra trang chủ wordpress xem thử nhé.

  [​IMG]


  Nếu bạn muốn tạo tên miền riêng cho wordpress, bạn làm như sau:

  sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

  Sau đó bạn edit file mới tạo ra:
  sudo nano /etc/apache2/sites-available/wordpress.conf

  Trong file này, chú ý dòng sau:

  <VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@localhost
  DocumentRoot /var/www/wordpress
  ServerName dreamlib.vn ( thay bằng tên miền của bạn- đã trỏ đến ip máy chủ này)
  <Directory /var/www/wordpress/>
  AllowOverride All
  </Directory>
  . . .
  Sau đó save file này lại, tiếp theo đánh các dòng lệnh sau:

  sudo a2enmod rewrite
  sudo a2ensite wordpress.conf
  sudo service apache2 restart


  Vậy giờ bạn có thể truy cập vào wordpress bằng tên miền, thay vì :
  http://localhost/wordpress/wp-admin ( Ubuntu desktop)
  http://server_domain_name_or_IP/wordpress/wp-admin ( Ubuntu server- truy cập từ máy khác)

  Conclusion
  Xong rồi, chúc các bạn cài đặt Wordpress nhanh chóng, thành công và trải nghiệm thôi. WOrdpress lúc mới cài xong, xấu dã man :)). Bài tiếp theo sẽ hướng dẫn các bạn tìm theme, tùy chỉnh để có một giao diện đẹp. Chú ý bạn có thể trải nghiệm luôn Wordpress nếu tải luôn Live DVD về và cài nó trên máy ảo.
  Phạm Quang Quyền likes this.
   
  : wordpress, ubuntu
 2. seobiona

  seobiona New Member

Share This Page