[Hướng dẫn] Cấu hình tính năng tạo ảnh minh họa cho tài liệu PDF

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by PhanNgocDong, Apr 25, 2015.

 1. PhanNgocDong

  PhanNgocDong Moderator Staff Member

  Đây là tính năng tự động tạo ảnh minh họa (ảnh Thumbnail) cho các tài liệu PDF. Chương trình sẽ tự động trích xuất trang đầu tiên của file pdf làm ảnh minh họa. Với tính năng này, trang Dspace của chúng ta sẽ sinh động hơn hẳn.
  Phiên bản hỗ trợ: 5.x


  [​IMG]
  Hình minh họa ảnh thumbnails
  Các bước thực hiện

  1. Cài đặt các phần mềm hỗ trợ
  - Phần mềm ImageMagick
  Tải file tại https://drive.google.com/file/d/0ByuQ_35HgM1nNVhDTFdzcndET0k/view?usp=sharing và giải nén, sau đó copy thư mục ImageMagick-6.9.0-10 bỏ vào thư mục cài dspace, (thường là C:\Dspace)
  - Phần mềm Ghostscript
  Tải file tại https://drive.google.com/file/d/0ByuQ_35HgM1neEtXeXI5N0VWbEk/view?usp=sharing hoặc http://downloads.ghostscript.com/public/gs915w64.exe và cài đặt vào hệ thống

  2. Cấu hình các thông số trong file dspace.cfg

  - Tại dòng khoảng 439
  Sau dòng
  #Names of the enabled MediaFilter or FormatFilter plugins

  Thêm khai báo sau.

  filter.org.dspace.app.mediafilter.publicPermission = JPEGFilter, XPDF2Thumbnail, ImageMagickImageThumbnailFilter, ImageMagickPdfThumbnailFilter

  - Tại dòng khoảng 441
  filter.plugins = PDF Text Extractor, HTML Text Extractor, \
  PowerPoint Text Extractor, \
  Word Text Extractor, JPEG Thumbnail


  Sửa thành

  filter.plugins = PDF Text Extractor, HTML Text Extractor, \
  PowerPoint Text Extractor, \
  Word Text Extractor, JPEG Thumbnail, \
  ImageMagick Image Thumbnail, ImageMagick PDF Thumbnail


  - Tại dòng khoảng 494
  # org.dspace.app.mediafilter.ImageMagickThumbnailFilter.ProcessStarter = /usr/bin

  Sửa thành

  org.dspace.app.mediafilter.ImageMagickThumbnailFilter.ProcessStarter = c:/dspace/ImageMagick-6.9.0-10/

  Lưu ý: Trong khai báo trên là đường dẫn đến thư mục ImageMagick, Nếu bạn cài đặt Dspace ở vị trí khác thì chỉnh lại cho phù hợp

  - Tại dòng khoảng 982. Đây là kích thước file hình minh họa tạo ra, ta khai báo khoảng 150 là vừa.
  thumbnail.maxwidth = 80
  thumbnail.maxheight = 80


  Sửa thành

  thumbnail.maxwidth = 150
  thumbnail.maxheight = 150


  - Tại dòng khoảng 964. Nếu bạn muốn hiển thị hình minh họa khi duyệt Danh mục, thì tùy chỉnh thêm
  webui.browse.thumbnail.show = false

  Sửa thành

  webui.browse.thumbnail.show = true

  Lưu file cấu hình, Restart Tomcat

  3. Chạy câu lệnh dể tiến hành tạo file ảnh minh họa
  Từ đường dẫn của Dspace, thường là C:\Dspace\Bin, ta chạy câu lệnh sau trong môi trường DOS bằng dòng lệnh, giống như chạy lệnh tạo Tài khoản quản trị.

  dspace filter-media -p "ImageMagick PDF Thumbnail"

  4. Lưu ý:
  Ta có thể tạo câu lệnh trên trong 1 file .bat, và dùng Task Scheduler để lập lịch chạy lệnh kia định kỳ hàng ngày để tiến hành tạo file minh họa khi có tài liệu mới

  Ví dụ nội dung của file .bat: http://www.fshare.vn/file/WJRY95LDSLCL
  Chép file này bỏ vào thư mục C:\Dspace\Bin và lập lịch để chạy.

  Chúc các bạn thành công
  ©Phan Ngọc Đông
  Last edited: Nov 30, 2017
   
 2. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

 3. Bọn em cám ơn các anh nhiều!
 4. tuyệt vời anh Đông ơi... cảm ơn các anh nhiều nhiều nhiều ạ!
 5. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Em phải like cho bác ấy ngay chứ? :)
 6. Em like nhiệt tình rồi mà anh! ^^
  nguyenquocuy likes this.
 7. boy_pro90

  boy_pro90 New Member

  Up lại link đi bác Đông ơi. Link die hết rồi. :(

Share This Page