Hướng dẫn cấu hình tomcat chạy trên cổng 80 và cấu hình nginx proxy reverse tomcat8080

Discussion in 'Những vấn đề liên quan (tiện ích bổ trợ)' started by Phạm Quang Quyền, May 22, 2019.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Cảm ơn những yêu cầu của cơ sở đang đào tạo tôi, cảm ơn anh @Tran huu Trung vì đã mất rất nhiều thời gian và tận tình hướng dẫn. Hôm nay, up cả 2 nội dung cực kỳ quan trọng cho việc SERVER. (Lưu ý: Linux).

  1. CẤU HÌNH TOMCAT8 CHẠY TRÊN CỔNG 80

  Vào terminal, chạy lệnh để chỉnh sửa file:

  nano /etc/default/tomcat8

  Tìm dòng: AUTHBIND=no

  Chuyển giá trị thành yes như sau: AUTHBIND=yes


  Tiếp tục dùng lệnh

  nano /etc/tomcat8/server.xml.

  Tìm dòng <Connector port=”8080

  Đổi thành cổng 80.

  Chuyển đến thư mục bằng lệnh cd /etc/authbind/byport
  Sau đó thực hiện lần lượt các lệnh sau:

  $ touch 80
  $ chown tomcat8 80
  $ chmod 744 80

  Cuối cùng khởi động lại TOMCAT bằng 1 trong 2 lệnh sau:

  Service tomcat8 force-reload hoặc
  $ systemctl restart tomcat8
  Cuối cùng thử nghiệm kết quả. Nếu không được đừng ngại 1 lần khởi động lại server.

  2. CẤU HÌNH NGINX PROXY TRỎ ĐẾN TOMCAT8 (3 bước)

  Cái này dùng cho việc cấu hình để nguyên cổng TOMCAT8080, Sau đó truy cập từ cổng 80 trên cùng 1 server vật lý.

  Bước 1: Cài đặt tomcat bằng lệnh hoặc phương thức khác apt-get install tomcat8 chẳng hạn

  Bước 2: Cài đặt và cấu hình Nginx

  Lệnh cài: sudo apt-get install nginx

  Sau đó, dùng các lệnh khởi động/ tắt hoặc kích hoạt dịch vụ trên Nginx bằng 3 lệnh sau, hoặc 2 lệnh sau cùng

  sudo systemctl stop nginx.service
  sudo systemctl start nginx.service
  sudo systemctl enable nginx.service

  service nginx stop

  service nginx start

  Bước 3: Cấu hình Nginx Proxy

  Dùng lệnh sau để tạo file chứa kịch bản sẽ dùng: sudo nano /etc/nginx/sites-available/dspace

  Tiếp theo copy nội dung kịch bản vào file và lưu lại.

  [​IMG]


  server {
  listen 80;
  listen [::]:80;
  server_name example.com www.example.com;


  proxy_redirect off;
  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header Host $http_host;


  location / {
  proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
  }
  }  Lưu lại nội dung file kịch bản

  Dùng tiếp lệnh sau để liên kết kịch bản này đến Nginx.

  sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/dspace /etc/nginx/sites-enabled/

  Cuối cùng khởi động lại Nginx để hưởng thành quả bằng 1 trong 2 lệnh sau:

  sudo systemctl restart nginx.service

  service nginx force-reload

  Nếu lỗi, dùng tiếp lệnh nữa dưới đây.

  sudo rm -rf /etc/nginx/sites-available/default

  CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!
  Last edited: May 29, 2019
  Tran huu Trung likes this.
   
 2. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Phạm Quang Quyền
  Chuẩn đấy E ơi, anh bổ sung thêm chút là nên có hoạch định (trước) các cổng chạy các dịch vụ nào, ví dụ như:
  nginx :80
  dspace :8080
  koha :8081
  libol :8082
  ....................

  Khi đó cấu hình nginx.conf sẽ rõ ràng và chi tiết
  Phạm Quang Quyền likes this.

Share This Page