[Hướng dẫn] Máy ảo Ubuntu không kết nối được với internet dù có kết nối được với máy Windows

Discussion in 'Server dành cho Koha' started by nguyenquocuy, Mar 21, 2015.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Bình thường mình cài đặt Live DVD xong, trong setting của máy ảo, mục internet chọn NAT, máy ubuntu và máy windows đều để ip tự động, internet cho cả 2 máy đều làm việc bình thường. Hôm nay gặp lỗi máy ảo Ubuntu không kết nối đc internet mặc dù máy chủ Windows làm việc bình thưởng. Mình phải chuyển từ NAT qua Bridged adapter:
  [​IMG]
  Sau đó Ok, vào máy ảo Ubuntu, chọn network (ethernet), edit connection:
  [​IMG]
  Sau đó điền địa chỉ ip tĩnh của Ubuntu và ip tĩnh của máy Windows:
  [​IMG]
  Ở đây ip của Ubuntu là 192.168.1.100
  ip của máy chủ Windows là 192.168.1.101
  Tiếp theo ra ngoài máy chủ Windows, chuyển địa chỉ ip về ip tĩnh 192.168.0.101. Chú ý là chuyển ip của máy Windows trên mạng LAN nhé, như hình dưới:
  [​IMG]
  Xong rồi, restart lại mạng net và máy ảo. Done!
  Phạm Quang Quyền likes this.
   
  : ubuntu, live dvd
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  nguyenquocuy likes this.

Share This Page