Hỏi về đặt mượn

Discussion in 'Dành cho các bạn mới tìm hiểu về Koha' started by Nguyen Hoang, Jan 29, 2015.

 1. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

  Cho mình hỏi Koha có tự động xóa đặt mượn của bạn đọc sau 1 tuần kể từ ngày đặt mượn được không? Nếu có thì cấu hình như thế nào? Ai biết chỉ giúp mình với?
   
  : koha, hỏi đáp
 2. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Bạn vào system preferences search từ khoá place hold là ra hết. Mặc định 7 ngày thì phải!
 3. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

  Em có sửa lại thành 1 ngày rồi mà ko có tác dụng anh. Vẫn báo là tài liệu đã đặt mượn
 4. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Ngày hủy lệnh phụ thuộc người dùng khi họ đặt mượn. Nếu bạn muốn mặc định hủy lệnh đặt mượn sau 1-7 ngày, bạn xem qua mục này, nó liên quan đến cronjobs:
  http://manual.koha-community.org/3.18/en/cronjobsch.html#expiredholdscron
  Xem thêm ở đây nữa:
  http://manual.koha-community.org/3.18/en/holds.html

  Nếu bạn không muốn tìm hiểu về cronjobs, họ có 1 cách giải quyết ( không thực tế lắm) là đánh phí vào số ngày đặt mượn, sẽ tự hủy nếu số tiền nợ vượt quá 1 khoảng nào đó:
  Default: 0

  Asks: If using ExpireReservesMaxPickUpDelay, charge a borrower who allows his or her waiting hold to expire a fee of ___ USD

  Description:

  • If you are expiring holds that have been waiting too long you can use this preference to charge the patron for not picking up their hold. If you don't charge patrons for items that aren't picked up you can leave this set to the default which is 0. Holds will only be cancelled and charged if the Expire Holds cron job is running.
  Riêng về ReservesMaxPickUpDelay mình nghĩ nó không tự hủy lệnh mà chỉ thông báo lệnh Hold có vấn đề thôi.
  Về mục này mình cũng ko có time test thực tế, bạn Hoàng test thử nhé, có kết quả confirm lại cho mình biết với nhé
  Last edited: Jan 29, 2015
 5. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

Share This Page