Hỏi về chính sách lưu thông trong Koha

Discussion in 'Dành cho các bạn mới tìm hiểu về Koha' started by Nguyen Hoang, Jan 7, 2015.

 1. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

  Một cuốn sách sau khi trả phải 5 ngày sau mới được phép mượn lại thì làm thế nào? Trong Koha có thiết lập được không? Bạn nào giúp mình cái.
   
  : koha
 2. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Theo mình biết thì không có đâu. Nếu bạn muốn có sách nằm trong tv thì có thể thiết lập 1 cuốn không cho mượn.
 3. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

Share This Page