How to Get Familiar With Ubuntu Commands

Discussion in 'Server dành cho Koha' started by nguyenquocuy, Jan 21, 2015.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Làm việc với Ubuntu không hề đơn giản bởi đa số các việc liên quan đến Koha đều dùng Terminal nên việc các bạn cần làm quen với các câu lệnh là việc cực kì cần thiết. Bài viết này sẽ đề cập qua các câu lệnh cơ bản và một số hướng dẫn đi kèm. Nguyên bản tiếng anh trình bày bên dưới, có link đến bài gốc.
  [​IMG]
  Being a Linux distribution, Ubuntu is one of the most customizable operating systems available. This incredible flexibility is due mainly to its powerful shell, which is at the core of all Linux variants. Through the user-friendly "Terminal" interface, you can easily interact with this shell using a wide variety of commands.
  Read this list of basic commands and become familiar with them.
  • sudo ("superuser do") - Allows you to run other commands with administrative privileges. This is useful when, for example, you need to modify files in a directory that your user wouldn't normally have access to.
  • cd ("change directory") - Changes the directory you are currently working in. You can use full paths to folders or simply the name of a folder within the directory you are currently working. Some common uses:
   • cd / - Takes you to the root directory.
   • cd .. - Takes you up one directory level.
   • cd - - Takes you to the previous directory.
  • pwd ("print working directory") - Displays the directory you are currently in.
  • ls ("list") - Lists all files and folders in your current working directory. You can also specify paths to other directories if you want to view their contents.
  • cp ("copy") - Allows you to copy a file. You should specify both the file you want copied and the location you want it copied to - for example, cp foo /home/johnwould copy the file "foo" to the directory "/home/john".
  • mv ("move") - Allows you to move files. You can also rename files by moving them to the directory they are currently in, but under a new name. The usage is the same as cp - mv foo /home/john would move the file "foo" to the directory "/home/john".
  • rm ("remove") - Removes the specified file.
   • rmdir ("remove directory") - Removes an empty directory.
   • rm -r ("remove recursively") - Removes a directory along with its content.
  • mkdir ("make directory") - Allows you to create a new directory. You can specify where you want the directory created - if you do not do so, it will be created in your current working directory.
  • history - Displays all of your previous commands up to the history limit.
  Chi tiết hơn các bạn có thể xem thêm tại đây:
  http://www.wikihow.com/Get-Familiar-With-Ubuntu-Commands
  Muốn tìm hiểu chi tiết về command nào đó thì chỉ việc google là sẽ ra. Chúc các bạn sớm làm quen với Ubuntu Desktop và Ubuntu server qua terminal
  Phạm Quang Quyền likes this.
   

Share This Page