Koha 17 bị lỗi Zebra server

Discussion in 'Server Ubuntu & các vấn đề khác' started by Nguyễn Thúc Phúc, Apr 10, 2018.

 1. Chào các bạn, cứ sau 1 -2 hôm thì trang opac và trang thủ thư đều không tìm kiếm được bất kỳ tài liệu nào. Nhưng khi đăng nhập vào server (ubuntu) gõ lệnh: koha-start-zebra library xong thì ok, tìm kiếm bình thường.
  Thông tin về server và ubuntu:
  Server information
  Koha version:17.11.00.000
  OS version :Linux ~16.04.1-Ubuntu SMP Thu Nov 9 15:37:44 UTC 2017 x86_64
  Perl version:5.022001
  MySQL version:mysql Ver 14.14 Distrib 5.7.20, for Linux (x86_64) using EditLine wrapper
  Apache version:Server version: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
  Memcached:Servers:undefined| Namespace:undefined| Status:unknown| Config read from:NowhereNote that the right place to define the memcached config is in your $KOHA_CONF file. Currently you do not have a valid memcached configuration defined. | Effective caching method: Cache::Memory
  Zebra version:Zebra 2.0.59 (C) 1994-2014, Index Data Zebra is free software.
  Nó báo lỗi chỗ memcached có liên quan gì không nhỉ?
  Phạm Quang Quyền likes this.
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Chả sao đâu anh @Nguyễn Thúc Phúc , nhưng theo em là nên sao bản sao của Database sang ổ cứng khác anh nhé!

Share This Page