Lệnh copy dữ liệu từ local lên Container của Docker cho DSpace

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Phạm Quang Quyền, Feb 22, 2018.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  1. Đăng nhập quyền root trên ubuntu: lệnh sudo su
  2. Lệnh copy:
  docker cp /thư mục nguồn/file nguồn id của image chứa container:/thư mục đích/tên file đích

  Chú ý: tìm id của container bằng lệnh: docker ps.
  Chúc các bạn đồng nghiệp thành công trên biến thể của công nghệ ảo mới.
  Một lần nữa, tiếp tục cảm ơn anh @Tran huu Trung !
  Tran huu Trung likes this.
 2. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Hay lắm @Phạm Quang Quyền
  Chắc tuần sau anh mới làm được bộ hướng dẫn vận hành Docker Dspace được, hixx, dạo này nhiều việc quá. Anh nghĩ là cần làm rõ các khái niệm images, volume, container, file store trong docker, khi áp dụng Docker ae vận hành Dspace biết là cái gì cần bảo vệ, cái gì không.
  Phạm Quang Quyền likes this.
 3. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Em cũng đang rối hết cả lên nên dạo này cũng không ngâm cứu thêm gì anh @Tran huu Trung à, mấy hôm nay lại làm cái giao diện cho Xenforo tí tẹo.

Share This Page