Lỗi đang tải tài liệu cá nhân

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by .::Jin_IT::., Apr 17, 2017.

 1. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

  Hiện tại e đang gặp phải lỗi với 1 user sau khi đăng nhập vào hệ thống thì ở giao diện trang cá nhân khi click vào đăng tải tài liệu mới thì hệ thống báo lỗi, tuy nhiên nếu vào trực tiếp 1 bộ sưu tập con bất kỳ thì lại có thể đăng tải tài liệu bình thường. Không biết có ai bị lỗi tương tự ko ah?
  Tran huu Trung likes this.
 2. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Em mở file trong dspace.log tìm kiếm lỗi mà dspace thông báo, đưa nội dung lỗi lên đây thì mới biết được E à. Theo anh hiểu thì là sai đường dẫn.
 3. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

  2017-04-19 09:32:20,197 ERROR org.dspace.storage.rdbms.DatabaseManager @ SQL query exec Error -
  java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00903: invalid table name

  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:439)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:395)
  at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.processError(T4C8Oall.java:802)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.receive(T4CTTIfun.java:436)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.doRPC(T4CTTIfun.java:186)
  at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.doOALL(T4C8Oall.java:521)
  at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.doOall8(T4CPreparedStatement.java:205)
  at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.executeForDescribe(T4CPreparedStatement.java:861)
  at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeMaybeDescribe(OracleStatement.java:1145)
  at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:1267)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:3449)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeQuery(OraclePreparedStatement.java:3493)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper.executeQuery(OraclePreparedStatementWrapper.java:1491)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.dspace.storage.rdbms.DatabaseManager.query(DatabaseManager.java:295)
  at org.dspace.content.Collection.findGroup2GroupMapped(Collection.java:1773)
  at org.dspace.content.Collection.findAuthorizedOptimized(Collection.java:1603)
  at org.dspace.app.webui.submit.step.JSPSelectCollectionStep.doPreProcessing(JSPSelectCollectionStep.java:139)
  at org.dspace.app.webui.submit.JSPStepManager.doStepStart(JSPStepManager.java:284)
  at org.dspace.app.webui.submit.JSPStepManager.processStep(JSPStepManager.java:246)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doStep(SubmissionController.java:491)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doDSPost(SubmissionController.java:394)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doDSGet(SubmissionController.java:226)
  at org.dspace.app.webui.servlet.DSpaceServlet.processRequest(DSpaceServlet.java:119)
  at org.dspace.app.webui.servlet.DSpaceServlet.doGet(DSpaceServlet.java:67)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:624)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.dspace.app.webui.filter.RegisteredOnlyFilter.doFilter(RegisteredOnlyFilter.java:66)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.dspace.utils.servlet.DSpaceWebappServletFilter.doFilter(DSpaceWebappServletFilter.java:78)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:220)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:122)
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:505)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:956)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:436)
  at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1078)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:625)
  at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:318)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
  2017-04-19 09:32:20,199 ERROR org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController @ Error loading step class'org.dspace.submit.step.SelectCollectionStep':
  java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00903: invalid table name

  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:439)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIoer.processError(T4CTTIoer.java:395)
  at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.processError(T4C8Oall.java:802)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.receive(T4CTTIfun.java:436)
  at oracle.jdbc.driver.T4CTTIfun.doRPC(T4CTTIfun.java:186)
  at oracle.jdbc.driver.T4C8Oall.doOALL(T4C8Oall.java:521)
  at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.doOall8(T4CPreparedStatement.java:205)
  at oracle.jdbc.driver.T4CPreparedStatement.executeForDescribe(T4CPreparedStatement.java:861)
  at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.executeMaybeDescribe(OracleStatement.java:1145)
  at oracle.jdbc.driver.OracleStatement.doExecuteWithTimeout(OracleStatement.java:1267)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeInternal(OraclePreparedStatement.java:3449)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatement.executeQuery(OraclePreparedStatement.java:3493)
  at oracle.jdbc.driver.OraclePreparedStatementWrapper.executeQuery(OraclePreparedStatementWrapper.java:1491)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.apache.commons.dbcp.DelegatingPreparedStatement.executeQuery(DelegatingPreparedStatement.java:96)
  at org.dspace.storage.rdbms.DatabaseManager.query(DatabaseManager.java:295)
  at org.dspace.content.Collection.findGroup2GroupMapped(Collection.java:1773)
  at org.dspace.content.Collection.findAuthorizedOptimized(Collection.java:1603)
  at org.dspace.app.webui.submit.step.JSPSelectCollectionStep.doPreProcessing(JSPSelectCollectionStep.java:139)
  at org.dspace.app.webui.submit.JSPStepManager.doStepStart(JSPStepManager.java:284)
  at org.dspace.app.webui.submit.JSPStepManager.processStep(JSPStepManager.java:246)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doStep(SubmissionController.java:491)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doDSPost(SubmissionController.java:394)
  at org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController.doDSGet(SubmissionController.java:226)
  at org.dspace.app.webui.servlet.DSpaceServlet.processRequest(DSpaceServlet.java:119)
  at org.dspace.app.webui.servlet.DSpaceServlet.doGet(DSpaceServlet.java:67)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:624)
  at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:731)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:303)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:52)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.dspace.app.webui.filter.RegisteredOnlyFilter.doFilter(RegisteredOnlyFilter.java:66)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.dspace.utils.servlet.DSpaceWebappServletFilter.doFilter(DSpaceWebappServletFilter.java:78)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:241)
  at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:208)
  at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:220)
  at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:122)
  at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:505)
  at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:169)
  at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:103)
  at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:956)
  at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:116)
  at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:436)
  at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1078)
  at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:625)
  at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:318)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
 4. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

 5. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @.::Jin_IT::. ERROR org.dspace.app.webui.servlet.SubmissionController @ Error loading step class'org.dspace.submit.step.SelectCollectionStep':
  java.sql.SQLSyntaxErrorException: ORA-00903: invalid table name
  Lỗi này là trong bộ source của dspace, file dspace-api/src/main/java/org/dspace/content/Collection.java có các câu lệnh SQL kiểu "Select FROM "public".tablename ...." Bên em dùng oracle phải không, Oracle không dùng schema "public" như Postgress.
  Cách sửa - em vào file collection.java đó xóa các "public" đi và build lại nhé.
 6. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

  E cảm ơn a nhiều, để e xem thế nào
 7. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

  A ơi nếu build lại thì build hết tất cả ah a? chạy lại từ đầu hết luôn ah?
 8. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @.::Jin_IT::.
  Thông thường rebuild Dspace có 2 giai đoạn:
  1, dùng maven để biên dịch lại toàn bộ từ bộ nguồn (bộ source chứa các file java)
  2. dùng ant update để cập nhật (sẽ cập nhật vào thư mục Dspace đang chạy).

  Người Việt mình thì hay có thói quen sai đâu sửa đó. Em sửa file Collection.java xong thì chạy maven (ở bộ nguồn ấy nhé), sau đó làm theo cách người Việt là cop thay thế các class mới (ở thư mục Dspace đang chạy).
  Không chạy ant update vì khi đó các config sẽ theo bộ source và khi đó chỉnh lại config lâu lắm. (Tốt nhất đề phòng hậu hoạn là lưu các file class cũ ấy lại nhé).
  Good luck
  .::Jin_IT::. likes this.
 9. .::Jin_IT::.

  .::Jin_IT::. Member

  e cám ơn a nhiều,đúng đợt này mà ko có a thì chắc e điên mất, e đang bị ép quá, cả koha cả dspace, nhiều lúc mà đầu cứ như sắp muốn nổ tung ý a ah
 10. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Koha thì hỏi @nguyenquocuy chuyên gia luôn.
  Gặp nhiều vấn đề mới thấy mình quan trọng chứ, không thì các sếp lại bảo chỉ thấy chơi, không thấy làm gì.... hehehehhehehe

Share This Page