Live DVD Koha 16.11.06, DSpace 6.0, VuFind 3.1.2 và Drupal 7.54

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by Nguyễn Thúc Phúc, Jan 11, 2018.

  1. Tình cờ tìm được bản Live DVD 1.7 gồm Koha 16.11.06, DSpace 6.0, VuFind 3.1.2 and Drupal 7.54 dùng ok, LiveDVD này được cài trên Light Ubuntu Server 16.04.02 LTS, là Ubuntu Server 16.04.02 LTS đã lược bỏ nhiều thành phần "râu ria" chỉ để lại những gì cần thiết.
    Link: https://sourceforge.net/projects/liblivecd/?source=navbar
  2. Bổ sung link download file ISO dung lượng 1,5GB: https://sourceforge.net/projects/liblivecd/files/Version-1.7/
    Sau khi download về ghi ra đĩa DVD (Burn ISO image), sau đó bỏ đĩa vào máy tính tiến hành cài đặt khá dễ dàng, có đầy đủ Hệ điều hành Ubuntu 16.04, Koha 16.11, DSpace 6.0 .... như đã nêu trên. Thuận lợi cho các bạn muốn triển khai đồng bộ các phần mềm cho thư viện. Cấu hình máy tính không cần cao: core i3, RAM 4GB, HDD 500GB là thoả sức nghịch rồi nhé...
    Tran huu Trung likes this.

Share This Page