Live DVD Koha current-stable Koha 3.16.02 on Ubuntu 12.04 32 bit

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by nguyenquocuy, Jul 26, 2014.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Đây là live DVD chỉ dành cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy, không dành cho sử dụng cho thư viện. Nếu bạn muốn dùng ngay cho thư viện, bạn có thể thử Live dvd 3.12.12 có hỗ trợ tiếng Việt, hoặc phiên bản 3.14.08, không hỗ trợ tiếng Việt. Phiên bản này không tích hợp tính năng hỗ trợ khác như mail server, dropbox, ibus, backup... Đây chỉ là một phiển bản default Koha, được upgrade trực tiếp từ live dvd Koha 3.14.00
  [​IMG]
  Bạn có thể download tại đây. Đĩa khá nhẹ, chỉ 1,1GB
  Chi tiết cài đặt, sử dụng tại file readme đi kèm.
  Koha Version- 3.16.02 on Ubuntu 12.04 32bit LTS
  System/Ubuntu
  Login Information
  Username : koha
  Password : dreamlib.vn

  Open web browser to run Koha, it will automatically open koha OPAC and Staff client.
  OPAC - http://127.0.0.1
  Staff Client - http://127.0.0.1:8080
  Staff Client Login
  Username : dreamlib.vn
  Password : dreamlib.vn
  MySQL Root password- Dreamlib2013!
  Koha's database- koha_library
  Username- koha_library
  Password- wA0Rm09rspCpVQKt
  Database Backup -Each day backup will be deposited in /var/spool/koha/library folder also and it stores two days backup by eliminating older ones automatically.

Share This Page