Live DVD Koha current-stable Version 1.2 (Koha 3.14.00) on Ubuntu 12.04 32 bit

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by nguyenquocuy, Nov 29, 2013.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Vậy là phiên bản Koha mới nhất với rất nhiều tính năng thú vị đã ra lò. Đây là live DVD chỉ dành cho việc nghiên cứu, tìm hiểu, giảng dạy, không dành cho sử dụng cho thư viện. Nếu bạn muốn dùng ngay cho thư viện, bạn có thể thử live dvd 3.10.09 mà tôi đã làm. Phiên bản này, vì vậy, tôi không tích hợp tính năng hỗ trợ khác như mail server, dropbox, ibus, backup... Đây chỉ là một phiển bản thuần default Koha.
  [​IMG]
  Bạn có thể download tại đây. Tôi cũng sẽ định kì tạo live DVD theo các phiên bản cập nhật của Koha (3.14.x) bởi đây là vai trò tôi đảm nhiệm cho cộng đồng koha-community.org.
  Sau đây là một số thông tin đi kèm live DVD. Chi tiết cài đặt, sử dụng, bạn có thể đọc thêm tại đây.
  Koha Version- 3.14.00 on Ubuntu 12.04.3 32bit LTS
  System/Ubuntu
  Login Information
  Username : koha
  Password : dreamlib.vn

  Open web browser to run Koha, it will automatically open koha OPAC and Staff client.
  OPAC - http://127.0.0.1
  Staff Client - http://127.0.0.1:8080
  Staff Client Login
  Username : dreamlib.vn
  Password : dreamlib.vn
  MySQL Root password- Dreamlib2013!
  Koha's database- koha_library
  Username- koha_library
  Password- wA0Rm09rspCpVQKt
  Database Backup -Each day backup will be deposited in /var/spool/koha/library folder also and it stores two days backup by eliminating older ones automatically.

Share This Page