Một số lệnh command line hay dùng trong Dspace

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Tran huu Trung, Sep 5, 2017.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Khi vận hành 1 hệ thống Dspace có một số lệnh khối quản trị hay dùng. Mình liệt kê ở đây để anh em tiện sử dụng:

  1. Lệnh đánh chỉ mục lại cho các bộ sưu tập
  dspace index-discovery
  Các tham số: -i collection, -f force, -o optimize
  Dùng khi: Mới đưa tài liệu lên, thay đổi các quyền của các bộ sưu tập, tăng tốc độ tìm kiếm solr
  Ví dụ:
  dspace index-discovery -f -i 123456789/22226 tức là đánh lại toàn bộ chỉ mục của bộ sưu tập 22226
  Khuyến cáo: nên có tham số bộ sưu tập vì khi đánh lại chỉ mục cho các bộ sưu tập lớn sẽ khá mất thời gian.
  2. Lệnh tạo thumbnail cho các tài liệu
  dspace filter-media
  Các tham số: -i collection, -f force, -p filter
  Dùng khi: Mới đưa tài liệu lên, cần tạo thumbnail cho các tài liệu
  Ví dụ:
  dspace filter-media -f -i 123456789/22226 tức là tạo lại toàn bộ thumbnail bộ sưu tập 22226
  Khuyến cáo: cân nhắc sử dụng tham số -p định danh chính xác sử dụng bộ filter nào trong quá trình tạo thumbnail. Bộ filter hay dùng nhất là của Image Magick: -p "ImageMagick PDF Thumbnail"
  3. Lệnh kiểm tra thiết lập email
  dspace test-email
  Dùng khi: Mới cài lại Dspace hoặc có thay đổi về các thiết lập của gmail. Lệnh này sẽ báo việc thiết lập nhận và gửi mail có chính xác không. Dspace sẽ không chạy nếu thiêt lập email chưa đúng, đặc biệt khi đăng ký mới người dùng.
  4. Lệnh kiểm tra kết nối database
  dspace database
  Dùng khi: Mới cài lại Dspace. Lệnh này cho biết Dspace đã kết nối với cơ sở dữ liệu hay không?
  5. Lệnh tạo bộ sitemaps
  dspace generate-sitemaps
  Dùng khi: Tạo bộ sitemaps cho toàn bộ bộ sưu tập. Lệnh này hỗ trợ cho việc tìm kiếm của Google (Google search)
  6. Lệnh import tài liệu:
  dspace import
  Dùng khi: Muốn đưa tài liệu lên Dspace trực tiếp bằng lệnh mà không thông qua giao diện web. Lệnh này có số lượng tham số khá lớn và cần thao tác chuẩn theo hướng dẫn tại: https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Importing and Exporting Items via Simple Archive Format
  Khuyến cáo: Nên bổ sung tham số -t vào cuối câu lệnh (test) để Dspace kiểm tra trước khi đưa lên. Sau khi test xong mới bỏ tham số -t đi để đẩy chính thức.
  7. Lệnh import/export metadata
  dspace metadata-import và dspace metadata-export
  Dùng khi: Muốn sửa/đẩy dữ liệu metadata lên Dspace trực tiếp mà không thông qua giao diện web. Vui lòng đọc hướng dẫn tại: https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Batch Metadata Editing
 2. Ho Ngoc Duy

  Ho Ngoc Duy New Member

  Mình đã tạo 1 nhóm, bây giờ mình muốn tạo danh sách hàng loạt thành viên của nhóm này thì phải làm sao? Mong các bác chỉ giúp. Thanks !
 3. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Ho Ngoc Duy, cái này thì có nhiều cách, nhưng mình hay làm kiểu tạo 1 file excel danh sách có đầy đủ mail, tên người dùng, pass, sau đó tạo thêm 1 cột có 1 bộ các lệnh dspace user -a kiểu như:

  dspace user --add --email jquser@example.com -g John -s User --password hiddensecret

  Sau đó cóp cả cột đó vào trong postgresql chạy thôi.

  Bạn đọc ở https://wiki.duraspace.org/display/DSDOC5x/Managing User Accounts có hướng dẫn sử dụng lệnh cụ thể nhé

Share This Page