Nhập dữ liệu hàng loạt trong DSpace

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Phạm Quang Quyền, Sep 22, 2017.

  1. Phạm Quang Quyền

    Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

    .::Jin_IT::. likes this.
  2. Tran huu Trung

    Tran huu Trung Active Member

    Batch Import thông qua UI thì mình làm hướng dẫn được, nhưng dùng cái này thì hay bị giới hạn số lượng được đẩy lên lắm.

Share This Page