Nhời anh chị giúp đỡ

Discussion in 'Dành cho các bạn mới tìm hiểu về Koha' started by phanvanut, Sep 18, 2015.

 1. phanvanut

  phanvanut New Member

  Tình hình là em biên mục 1 số sách để thử nghiệm. Nhưng em xóa đi để làm lại thì bị lỗi sau:
  - Em vào trong phpmyadmin xóa hết tất cả các sách đã biên mục rồi nhưng
  - Ra ngoài Opac tìm kiếm thì vẫn còn hiển thị sách đã biên mục. Nhưng click vào thì báo lỗi liên kết đã bị phá vỡ.
  Mọi người giúp dùm nhé.
  Thân chào.
 2. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Em chạy lệnh sudo zebra có kết quả gì ko?
  Code:
  sudo koha-rebuild-zebra -v --full tenthuvien
 3. phanvanut

  phanvanut New Member

  Cảm ơn Anh Uy rất nhiều. Em đã chạy lại tất cả các lệnh sau thì đã thành công.
  The directory (/var/lib/koha/mgskoha/biblios/register/) isn't writeable
  by whatever user the zebra indexing process is running as.

  I'm going to assume you're using packages for the instructions below:
  1. delete the directories that zebra stores its information in:
  1. sudo rm -rf /var/lib/koha/mgskoha/authorities
  2. sudo rm -rf /var/lib/koha/mgskoha/biblios
  2. recreate them with the right permissions:
  1. sudo koha-create-dirs mgskoha
  3. rebuild zebra:
  1. sudo koha-rebuild-zebra -v --full mgskoha

  Be sure that you get the rm -rf commands totally correct, they can be
  dangerous if you typo.
  nguyenquocuy likes this.
 4. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Chúc mừng bạn. Lỗi này công nhận khó chịu thật!

Share This Page