PDF Preview with PDF.js

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Nguyen Hoang, Oct 30, 2014.

 1. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

  Last edited: Nov 3, 2014
  Khắc Tiệp and nguyenquocuy like this.
   
  : demo
 2. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Hay quá, cảm ơn bạn! bạn cho 1 hình ảnh minh hoạ để mình up lên trang chủ nhé!
 3. Nguyen Hoang

  Nguyen Hoang Active Member

  - Các bạn thêm dòng này vào file server.xml của tomcat
  <Context path="/pdf.js-master" docBase="C:/dspace/webapps/pdf.js-master"
  debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false"
  allowLinking="true"/>
  - Copy thư mục pdf.js-master vào ..\dspace\webapps
  - Sửa file itemtag.java trong bộ cài dspace ở đây mình dùng dspace 3.2 (C:\dspace-3.2-src-release\dspace-jspui\src\main\java\org\dspace\app\webui\jsptag)
  Dòng 940
  out.print(bsLink);
  out.print(bitstreams[k].getName());
  out.print("</a>");
  thành:
  out.print(bsLink);
  String bsUrl = "http://10.73.16.187:8080/pdf.js-mas...le=http://10.73.16.187:8080/dspace/bitstream/" (chổ này thay đổi tuỳ theo địa chỉ cấu hình trong dspace.cfg)
  + item.getHandle()
  + "/" + bitstreams[k].getSequenceID()
  + "/" + UIUtil.encodeBitstreamName(bitstreams[k].getName(), Constants.DEFAULT_ENCODING);
  out.print("<a href=\'"+bsUrl+"'>View/Open</a>");
  out.print("</a>");
  Sau đó build (mình dùng netbean) thành file itemtag.class và thay thế vào C:\dspace\webapps\jspui\WEB-INF\classes\org\dspace\app\webui\jsptag
  -Khởi động lại Tomcat là ok
 4. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Cảm ơn @Nguyen Hoang vì phần hướng dẫn bổ ích này
 5. hi anh @NguyenHoang,
  hi anh @Nguyen Hoang cùng các anh ạ ! em có làm theo các bước mà anh hướng dẫn, nhưng k biết sai sót chổ nào mà khi click nút "Xem trực tuyến" thì Dspace báo là không tìm thấy tài liệu trên máy chủ ạ!
  em có đính kèm file ảnh lỗi với đường link khi click "Xem trực tuyến", các anh xem giúp em nó sai chổ nào với ạ.. em rất rất cảm ơn ạ Untitled.jpg
  Untitled1.jpg
 6. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Bạn @Nguyen Hoang giúp em nó kìa. Mà sao mấy bức ảnh kia die rồi à?
  Văn Đại Nguyễn likes this.
 7. Ủa sao bên em thấy mà anh @nguyenquocuy ?
  để em up lại coi sao...! Untitled.jpg Untitled1.jpg cái đường link ban đầu là do em code sai nên mới có 2 dấu "/" ở gần cuối. em đã sửa lại mà nó vẫn lỗi như vậy ạ
 8. PhanNgocDong

  PhanNgocDong Moderator Staff Member

  Không lầm thì đường link của bạn dư cái /dspace
  192.168.1.10:8080/pdf.js-master
  chứ không phải 192.168.1.10:8080/dspace/pdf.js-master
  Văn Đại Nguyễn likes this.
 9. dạ để em thử lại coi sao ạ! như vậy là do em đặt folder pdf.js-master vào sai chổ hả anh @PhanNgocDong?!
 10. PhanNgocDong

  PhanNgocDong Moderator Staff Member

  Folder pdf.js-master đặt trong thư mục C:/dspace/webapps/
  Sau đó thêm dòng này trong file server.xml của tomcat

  <Context path="/pdf.js-master" docBase="C:/dspace/webapps/pdf.js-master"
  debug="0" reloadable="true" cachingAllowed="false"
  allowLinking="true"/>

  Khi đó đường link truy cập để view là 192.168.1.10:8080/pdf.js-master
  Em xem lại chỗ bôi đậm phía sau ( itemtag.java)

  String bsUrl = "http://10.73.16.187:8080/pdf.js-mas...le=http://10.73.16.187:8080/dspace/bitstream/"

Share This Page