PDF Preview with PDF.js

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Nguyen Hoang, Oct 30, 2014.

 1. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Em chỉ dùng Dspace 5.5 thôi @Tran huu Trung à! 6.x đòi hỏi nền nâng cấp nhiều phết!
 2. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  @Phạm Quang Quyền có thể tổng hợp lại hướng dẫn sử dụng PDF.JS cho xem trước bản 5.5 một lần không? Mình test mấy lần nhưng không được.
 3. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

  Em chưa tích hợp module đó, mà chỉ sử dụng luôn trên trình duyệt các máy trạm là vẫn đọc trực tuyến trước khi down load về bình thường mà.

Share This Page