Phân quyền cho anonymous được phép xem thumbnail của các tài liệu khóa

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by Tran huu Trung, Jan 24, 2018.

 1. Tran huu Trung

  Tran huu Trung Active Member

  Khi tạo thumbnail của các tài liệu không được download, mặc định Dspace sẽ Inherit (thừa kế) các quyền của tài liệu cho thumbnail => dẫn đến việc thumbnail đó sẽ mặc định là không hiển thị. Các bước sau cho phép người dùng anonymous được phép xem thumbnail:

  1. Trong file dspace.cfg (dòng 395) enable public thumbnail
  filter.org.dspace.app.mediafilter.publicPermission = ImageMagickPdfThumbnailFilter, ImageMagickImageThumbnailFilter, PDFBoxThumbnail, BrandedPreviewJPEGFilter
  2. khởi động lại tomcat để load lại dspace.cfg
  3. chạy lệnh: dspace filter-media -f

  :D Xem kêt quả thôi !!!!
 2. Phạm Quang Quyền

  Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

Share This Page