Tích hợp tính năng xem trực tuyến file PDF vào DSpace với PDF.js

Discussion in 'Huớng dẫn, tài liệu Dspace' started by PhanNgocDong, Jul 3, 2017.

  1. .::Jin_IT::.

    .::Jin_IT::. Member

    Anh @PhanNgocDong có thể check lại phần code của button "Xem\Tải về" ko anh? Vì e view code nó đang sinh ra sai link như trong ảnh a ah
    upload_2017-9-8_9-30-42.png
    Phạm Quang Quyền likes this.

Share This Page