Tạo main user block dành cho Koha

Discussion in 'Chia sẻ tài nguyên Koha' started by nguyenquocuy, Jan 26, 2013.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Giao diện ban đầu của Koha rất đơn giản và không bắt mắt. Bạn muốn mang nhiều thứ hơn đến với bạn đọc của mình- như thông báo về sách mới, video, link...
  Bạn có thể thực hiện điều đó với việc edit :
  HomeAdministration › System preferences>opac>OpacMainUserBlock
  Chúng tôi có tạo ra một đoạn code nhỏ để làm cho main user block trông đẹp hơn. Bạn có thể check trên http://test.dreamlib.vn.
  Bạn có thể edit file OpacMainUserBlock duới đây để có một giao diện thật hợp với trang Koha của bạn. Chú ý href="/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=47958" là link đến cuốn sách bạn đã upload lên Koha.
  Chúc các bạn thành công.

  Attached Files:

  truong09 likes this.

Share This Page