Tạo danh sách thành viên hàng loạt trong một nhóm

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Ho Ngoc Duy, Nov 29, 2017.

  1. Ho Ngoc Duy

    Ho Ngoc Duy New Member

    Chào các bác ! Em đã tạo một nhóm, nếu add từng thành viên vào nhóm này theo cách thủ công thì mất thời gian quá, bây giờ em muốn tạo danh sách hàng loạt thành viên trong nhóm này thì mình phải làm sao các bác. Mong các bác giúp cho. Thanks !

Share This Page