Testing Plan for Koha- Xây dựng kế hoạch tìm hiểu và sử dụng Koha

Discussion in 'Trang quản lí Koha (Admin)' started by nguyenquocuy, Jan 4, 2013.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Bạn muốn tìm hiểu và có 1 thư viện Live về Koha? Đây chính là bài viết dành cho bạn, vâng, nó rất dài, bạn sẽ không thể hoàn thành nó trong 1 ngày, thậm chí 1 tuần đâu, hãy chuẩn bị tinh thần.
  [​IMG]
  Phần 1:
  Đầu tiên bạn phải tìm hiểu về cách hoạt động của giao diện Admin. Và trong giao diện Admin, quan trọng nhất là Koha Administration.
  Sau đây tôi sẽ liệt kê những phần quan trọng trong Koha Administration > System preferences mà bạn buộc phải quan tâm. Những phần khác bạn có thể đề như default. Tôi sẽ không đi sâu cụ thể, bạn sẽ tìm hiểu cụ thể hơn trong Koha Manual. Bài viết này chỉ có tác dụng định hướng cụ thể cho kế hoạch go-live cho thư viện của bạn thôi:
  - 2.2.3 KohaAdminEmailAddress
  - 3.1.3 dontmerge – set to On
  - 4.3.5 marcflavour – set to Marc21
  - 5.1.2 AllowFineOverride
  - 5.1.12 maxoutstanding
  - 5.1.13 noissuescharge
  - 5.1.14 OverdueNoticeBcc
  - 5.1.15 OverduesBlockCirc
  - 5.1.18 ReturnBeforeExpiry
  - 5.3.1 AllowHoldDateInFuture – set to Allow
  - 5.3.4 AllowOnShelfHolds
  - 5.3.8 emailLibrarianWhenHoldIsPlaced
  - 5.3.x OPACAllowHoldDateInFuture set to allow
  - 5.3.x OPACAllowUserToChooseBranch (quan trọng khi trong thư viện lớn có nhiều thư viện con)
  - 5.4.4 DisplayClearScreenButton
  - 5.4.x FineNotifyAtCheckin
  - 5.4.x WaitingNotifyAtCheckin
  - 7.7.x Local cover images – Rất quan trọng, phải set to Enabled hết
  - 7.12.x TagsInputOnList
  - 8.1.4 opaclanguages – chúng tôi mặc định có 2 ngôn ngữ English và Việt namese. Cá nhân tôi khuyến khích để tiếng anh mặc định
  - 8.1.5 opaclanguagesdisplay- set to allow
  - 10.1.x Set all to allow
  - 11.x.x Toàn bộ OPAC bạn phải tìm hiểu kĩ để có giao diện đẹp. Bạn có thể thêm menu, dropdown menu trên header- thời gian tới chúng tôi sẽ hỗ trợ điều này. Ngoài ra main block, footer cũng cần chăm sóc tốt. Hãy nhớ, một thư viện tốt phải là một thư viện đẹp.
  - 12.1.2 AutoEmailOpacUser set to Send
  - 12.1.5 BorrowerMandatoryField- đây là phần rất cần chú ý. Nó giúp bạn tạo những trường cần phải có để xác nhận user- mail, phone, địa chỉ,họ tên, user, password…
  - 12.1.x BorrowerUnwantedField – Đây là phần giúp bạn loại bỏ những trường không cần thiết, làm cho quá trình nhập user đơn giản hơn nhiều.
  - 12.1.x MaxFine
  - 12.1.x minPasswordLength
  - 12.1.x patronimages – Buộc phải setup to Allow, sẽ có tác dụng xác nhận người dùng khi checkout.
  - 13.1.1 NoZebra – Chắc chắn là bạn có dùng Zebra index
  - 15.x.x Chắc chắn tìm hiểu kĩ mọi option trong phần này, đảm bảo bạn có 1 trang admin làm việc hoàn hảo.

  Tiếp theo: bạn hãy chắc chắn mình đã biết cách thực hiện các công việc sau:
  - HomeAdministrationLibraries and groups - Tạo thư viện và nhóm thư viện. Chắc chắn rằng những thông tin đi kèm hoàn toàn chính xác
  - HomeAdministration › Item types administration - Tạo loại tài liệu mới trong. Tôi chắc là những gì đã có cũng đủ dùng rồi.
  - HomeAdministration › Patron categories. Phân loại danh sách người dùng, tạo mới xóa cũ nếu cần trong. Tôi tin là việc này cũng không quá cần thiết
  - HomeAdministration › Authorized values. Sau đó chọn LOC trong phần HomeAdministration › Authorized values. Đây là những giá phân loại tài liệu ảo.
  - HomeAdministration › Circulation and fine rules . Tạo các mặc định cho quá trình mượn trả tài liệu trong. Đây là phần cực kì quan trọng cho quá trình làm việc sau này với từng thư viện con, từng loại tài liệu, từng kiểu người dùng… Nó rất cần khi bạn muốn Place Hold cho một tài liệu nào đó.
  - HomeAdministrationMARC frameworks Đây là phần quan trọng cho quá trình làm việc của nhân viên thư viện. Sẽ tiết kiệm thời gian rất nhiều cho bạn. Hiện tại chỉ có bản ghi Marc21 tiếng anh, trong thời gian tới chúng tôi sẽ hỗ trợ tiếng Việt. Bạn cần đọc thêm về cách import, export biểu ghi, điều chỉnh một số trường ghi dữ liệu dạng authority 100x, 500x…
  - HomeAdministration › Z39.50 servers. Hiện tại chưa có nhiều Public server tại VN nhưng thời gian tới chúng tôi sẽ cố gắng update đầy đủ để tiết kiệm thời gian cho các bạn trong quá trình tạo biểu ghi.
  Phần 2: OPAC của thư viện
  Đầu tiên hãy tạo tài khoản và Login vào qua giao diện OPAC.
  - Thử search tài liệu với tittle, author… với những tài liệu bạn đã tạo ra với Catalogin trong admin page.
  - Chọn 1 tài liệu, add vào Cart (giỏ ảo). Sau đó click vào giỏ ảo và chọn send để gửi email cuốn sách đó tới hòm mail của bạn. Nếu bạn dùng Koha của chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ thành công.
  - Đưa ra một link RSS tới tài liệu được search
  - Để lại comment bên dưới 1 cuốn sách, sau đó vào giao diện admin check
  - Tạo một đề nghị mua sách, gửi đến thủ thư, sau đo check mail của thủ thư hoặc giao diện admin (tùy mặc định của bạn) để xem.
  - Tìm tài liệu của vài tác giả, đặt vào vài cuốn sách một số thẻ (tag) và sau đó tự kiểm tra xem tag hoạt động thế nào.
  - Place Hold (Đăng kí mượn) cho một tài liệu, add nó vào List.
  - Chỉnh thông tin cá nhân hay các mặc định trong OPAC privacy
  - Thử tự gia hạn mượn tài liệu nếu bạn cho phép trong System preference

  Phần 3: Search Testing và Patron Testing

  Danh sách kiểm tra sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua các bước để tìm hiểu về tìm kiếm trong Koha:
  - Tìm kiếm thông qua OPAC bằng cách sử dụng tìm kiếm danh mục từ khóa (advanced search) / thư viện (branches). Xem xét kết quả và đảm bảo rằng các tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, tất cả các hình cover xuất hiện đầy đủ.
  - Tìm kiếm nâng cao OPAC cho sự kết hợp giữa một tiêu đề và tác giả. Tìm kiếm cho chủ đề ưa thích của bạn. Sử dụng các bộ lọc bên trái để tìm kết quả cụ thể hơn, xác nhận rằng những kết quả trông như bạn mong đợi.
  Sau đây là một số bước test cần thiết đề nắm rõ quy trình hoạt động của Patrons trong Koha
  - Tìm khách hàng quen tên, tên đệm hoặc họ.
  - Tìm kiếm khách hang bằng mã số thẻ / mã vạch. Xác nhận rằng các dữ liệu trông như bạn mong đợi nó.
  - Thêm một khách hàng người lớn mới (Adult) và một khách hàng là trẻ em.
  - Gắn người lớn thành người bảo trợ của trẻ em (mục parent trong patrons)
  - Chỉnh sửa người dùng và đánh dấu thẻ thư viện của họ bị mất
  Phần 4: Circulation (lưu thông tài liệu)
  Bạn phải làm quen với các thao tác cơ bản sau để tìm hiểu về Circulation trong Koha:
  - Checkout một cuốn sách cho người dùng, xác định ngày quá hạn (due date)
  - Đăng kí trước một cuốn sách kiểm tra cho người dùng.
  - Check in một tài liệu, confirm – xác nhận với 1 đăng kí trước (hold)
  - Đánh dấu tài liệu bị mất và đã được đền bằng tiền
  - Thanh toán phí cho người dùng, thêm tiền vào tài khoản
  - Tìm người dùng có đăng kí mượn (hold) và xóa bỏ đăng kí đó (cancel)
  - Sử dụng Fast Add Cataloging để thêm một tài liệu, sau đó thử luân chuyển giữa các thư viện con (nếu có)
  - Cài đặt công cụ quản lí Offline (Home › Circulation>Offline circulation- Firefox addon) và sử dụng để quản lí thư viện khi mất mạng
  - Gia hạn một cuốn sách cho người dùng.
  - Setup máy in và thử in ra một vài thông tin trong quá trình checkout/in
  Phần 5: Cataloging Testing
  Tìm hiểu về cách tạo biên mục, nhập tài liệu trong Koha
  - Tìm kiếm một cổng dữ liệu Z39.50, add vào Koha và tạo một tài liệu mới với Z39.50, sau đó add item với add, dublicate và multiple
  - Nếu bạn có dữ liệu cũ dạng Marc, thử import nó vào Koha
  - Sửa đổi một tài liệu có trước, sửa barcode, tác giả…
  - Tìm kiếm một số tài liệu và xóa bỏ chúng cùng lúc
  - Checkin, out cho một tài liệu vài lần, sau đó thử xem circulation history
  - Tìm hiểu về cataloging frameworks và từ đó có thể tạo ra cho mình một Marc cataloging frameworks riêng, tiện dụng.
  - Download một số cataloging frameworks có sẵn của chúng tôi và thử import vào trong thư viện của bạn. Sau đó thử tạo tài liệu với cataloging frameworks vừa import
  Phần 6: Tools testing
  Sau đây là quá trình test với một phần quan trọng khác của Koha là Tools (công cụ):
  - HomeToolsComments › Comments awaiting moderation -Quản lí về các comment của khách hàng, chấp nhận hoặc xóa bỏ.
  - Cho phép đặt thẻ (tag) vào tài liệu, kiểm tra thẻ tag đó.
  - Tạo mới một thông báo quá hạn (notice), kiểm tra các loại thông báo khác
  - Upload ảnh cho người dùng, ảnh cho tài liệu
  - Xóa một loạt tài liệu, xuất ra dữ liệu về thư viện
  - Tạo lịch các ngày thư viện đóng cửa, tạo CSV profile
  - Kiểm tra hoạt động của thư viện với Log viewer
  - Thêm, xóa tin nhắn cho nhân viên thư viện và cho khách hang với News
  Phần 7: Tạo các báo cáo, nhận tài liệu và kiểm tra tài liệu định kì
  Tìm hiểu về cách tạo báo cáo và sử dụng chúng để xuất dữ liệu cần thiết
  - Tạo một báo cáo mới với HomeReportsGuided reports wizard
  - Tìm ví dụ về báo cáo tại thư viện wiki của Koha http://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Library
  - Tìm một báo cáo, đưa vào hệ thống thư viện, xuất ra dữ liệu
  - Xuất ra dữ liệu đơn giản với top list - Patrons with the most checkouts

  - Tạo một vendor mới, đồng ý- từ chối với một đề nghị mua tài liệu cho thư viện tại home>acquisition
  - Tạo một file Marc để import dữ liệu vào thư viện
  - Tạo một catalog cho một serial, đính kèm một đăng kí mới tài home>serial
  - Create routing list
  tungnt likes this.

Share This Page