Thư Viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

Discussion in 'Danh sách TV sử dụng Koha' started by thomvifep, Dec 16, 2015.

 1. thomvifep

  thomvifep New Member

  Là Thư viện của môt viện nghiên cứu chuyên ngành lĩnh vực thủy sản, được xây dựng trên nền tảng của phòng Tư liệu bản đồ, với diện tích khoảng 160m2. Thư viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản có vốn tài liệu tuy khiêm tốn nhưng rất đa dạng và phong phú về mặt chủng loại. Thư viện tổ chức theo kho mở, với vốn tài liệu khoảng 5000 bản, bao gồm các báo cáo chuyên ngành thủy sản, các công trình nghiên cứu khoa học, sách tham khảo kinh tế, thủy sản, từ điển tra cứu và hơn 20 loại các ấn phẩm báo tạp chí, băng đĩa, pano, áp phích...Thư viện chủ yếu phục vụ các cán bộ nghiên cứu trong Viện. Cùng với sự phát triển của Công Nghệ Thông tin, thư viện đã và đang tích cực áp dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của mình để phục vụ bạn đọc ngày 1 hiệu quả hơn.
  Thư Viện Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba đình, Hà Nội.
  nguyenquocuy likes this.
 2. thomvifep

  thomvifep New Member

 3. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  Bạn đã sử dụng thư viện chưa? Kết quả thế nào?
 4. thomvifep

  thomvifep New Member

  Trang bạn đọc e đã truy cập được, nhưng trang thủ thư e đã đăng nhập rất nhiều lần nhưng không vào được hệ thống. Anh kiểm tra lại giúp e xem use/ password đã đúng chưa?

Share This Page