Thống kê nhân viên nhập tài liệu

Discussion in 'Hỏi đáp về Dspace' started by Nguyễn Thúc Phúc, Aug 30, 2018.

  1. Mình giao cho một nhóm 5 người để nhập tài liệu vào Dspace 6.0, tuy nhiên mình không tìm thấy chức năng để thống kê (hàng tháng) xem 5 người đó nhập được bao nhiêu tài liệu (bao gồm upload file, biên mục Dublincore). Cám ơn anh em!
  2. Tran huu Trung

    Tran huu Trung Active Member

    @Nguyễn Thúc Phúc
    Bạn select trực tiếp trong database là được mà. Phần metadata có ghi rõ ai là người submit (theo mail người đăng nhập).

Share This Page