Thay đổi password trong Koha live DVD- Phần 1

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by nguyenquocuy, Sep 14, 2013.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Khi bạn sử dụng live DVD cho thư viện của mình (chúng tôi tin tưởng rằng live dvd đã là một sản phẩm khá hoàn chỉnh, có thể sử dụng ngay), bạn sẽ cần thay đổi password trong Koha live dvd để đảm bảo an toàn hơn cho thư viện của mình. Có 3 phần:
  1- Thay đổi password admin của Koha.
  Koha có 2 user admin, một là dreamlib/dreamlib- đây là user đã được tạo ra và trao cho quyền supper librarian, bạn có thể dễ dàng vào trang admin của Koha và change password trong phần user.
  User thử 2 quan trọng hơn, đó là user cho cơ sở dữ liệu. Tôi không public user này, tuy nhiên ai dùng dvd cũng sẽ biết được, bạn sẽ cần phải thay đổi nó. Username riêng cho CSDL của Kohakoha_library
  Với pass nhận được khi đánh vào terminal (vào dashboard đánh chữ terminal sẽ hiện ra) dòng lệnh sau:
  sudo xmlstarlet sel -t -v 'yazgfs/config/pass' /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml

  Bạn copy pass vừa có được, tìm kiếm nó trong file koha-conf.xml và thay đổi nó với lệnh sudo vi
  sudo vi /etc/koha/sites/library/koha-conf.xml
  Sau khi mở file ra, bấm phím "/" và paste password vừa nhận vào để tìm đến nó, sau đó change nó thành pass mới. Chú ý để edit file đang mở bằng lệnh sudo vi, bạn cần bấm Esc và sau đó bấm i (insert). Mấy thứ này tuy nhỏ nhưng với người mới làm quen với Linux cũng khá phức tạp nếu không biết. Sau đó lại bấm Esc, rồi đến tổ hợp phím ":wq" (write and quit) để save và quit. Câu lệnh vi phức tạp hơn nano hay gedit vì nó sử dụng nhiều trong ubuntu server, rất hữu ích. Nếu bạn dùng sudo nano hay gedit thì tìm đến dòng có password đó, thay đổi và save lại:
  <user>koha_library</user>
  <pass>YOUR_PASSWORD</pass>

  Sau đó bạn cần change password của cơ sở dữ liệu koha_library. Bên trên mới chỉ change pass truy cập trang admin mà thôi.
  sudo su
  mysql -u root -h localhost -p

  [enter the MySQL Root password- ở đây là Dreamlib.vn!]

  use mysql;
  SET PASSWORD FOR 'koha_library'@'localhost' = PASSWORD('newpassword here');
  flush privileges;
  quit;
  Thế là xong phần pass dành cho cơ sở dữ liệu Koha. Tiếp theo chúng ta đến với phần 2, change root user
 2. tamloctan1183

  tamloctan1183 New Member

  Thứ 7 gòi, về nghỉ xả hơi thôi mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ :).

Share This Page