Update KOHA lên phiên bản 3.16

Discussion in 'Cập nhật Live DVD, CD Koha' started by Phạm Quang Quyền, Jul 5, 2014.

  1. Phạm Quang Quyền

    Phạm Quang Quyền Administrator Staff Member

    CHỦ ĐỀ QUAN TRỌNG CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU!
    KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÔNG THỂ,...

Share This Page