Upgrade Koha to 3.22! Vui lòng phản hồi lại nếu thư viện của bạn có vấn đề gì đó!

Discussion in 'Tin tức về Koha' started by nguyenquocuy, Jan 30, 2016.

  1. nguyenquocuy

    nguyenquocuy Administrator Staff Member

    [​IMG]
    Ngày hôm nay tôi đã upgrade server lên Koha mới nhất laf 3.12.02. Tôi hi vọng các bạn sớm phản hồi về sự hoạt động của các thư viện, nếu có vấn đề, chúng tôi sẽ tìm cách fix trong thời gian sớm nhất! Trân trọng cám ơn!
     

Share This Page