Workshop về Koha, Dspace và Joomla

Discussion in 'Tin tức về Koha' started by nguyenquocuy, Dec 21, 2014.

 1. nguyenquocuy

  nguyenquocuy Administrator Staff Member

  [​IMG]
  Hồi trước mình có làm một live DVD kết hợp Dspace, Koha và Wordpress. Tuy mức độ kết hợp cũng còn khá thô sơ, nhưng cũng đủ cho một số trường dùng thoải mái. Hiện nay bên Ấn độ có tổ chức một workshop và ý tường tương tự, kết hợp Dspce, Koha và Joomla. Đây là một số thông tin chính:
  Five Day National Workshop On Open Source Software: Koha, DSpace and Joomla.
  Organised by Mahatma Gandhi Central Library, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee-247667. From 2-6 February, 2015

  The workshop will provide detailed knowledge about three most widely used Open Source Software i.e. Koha, DSpace and Joomla. There will be extensive hands on practice and half day will be devoted to project on developing prototype digital libraries.

  The following topics will be covered:
  • What is Open Source Software(OSS) & Why?
  • Application of Open Source Software in the Libraries
  • Introduction of Koha & it's different modules such as Acquisition, Cataloguing, Circulation, Serial Control & OPAC.
  • Downloading and Installation of Koha
  • Customization and Management of Koha
  • Self Video Tutorial covering details about all the modules available in the Koha
  • Step-by-step PDF manual on “How to implement Koha?”
  • Customization of Koha Online Catalogue(OPAC)
  • Detailed discussion on Cataloguing MARC-21 framework.
  • Discuss about MarcEdit Software
  • Handling of Multi Libraries& Branch Libraries with Koha in the same server
  • Notices to Patron by e-mail
  • Digital Libraries an Overview
  • DSpace Open Source Software
  • DSpace download and Installation of DSpace
  • Customization and Management of Dspace
  • Backup in DSpace
  • Content Management System
  • Joomla Open Source Software: an overview
  • Joomla Installation and Management.
  • Step-by-step PDF manual on How to design web application with Joomla?
  • Projects.
  Nếu bạn có hứng thú tìm hiểu ( khả năng tham gia chắc là không có) thì có thể đăng kí và đợi kết quả. Chi tiết xem thêm tại link bên dưới:
  http://lislinks.com/events/national-workshop-on-open-source-software-koha-dspace-and-joomla
  Phạm Quang Quyền likes this.
   
  : koha, dspace

Share This Page