Phạm Quang Quyền's Recent Activity

 1. Phạm Quang Quyền posted a new thread.

  Lệnh copy dữ liệu từ local lên Container của Docker cho DSpace

  1. Đăng nhập quyền root trên ubuntu: lệnh sudo su 2. Lệnh copy: docker cp /thư mục nguồn/file nguồn id của image chứa container:/thư mục...

  Forum: Huớng dẫn, tài liệu Dspace

  Feb 22, 2018 at 10:25 AM
 2. Phạm Quang Quyền posted a new thread.

  Các bước cài đặt docker DSpace 5.5 trên Ubuntu 16.04

  Yêu cầu: Ubuntu 16 (64bit - chưa thử trên 32bit nhưng hình như không dùng docker trên 32 bit được). Sau đây là 11 bước, các bạn cứ làm theo...

  Forum: Tin tức về Dspace

  Feb 19, 2018 at 10:34 PM